Nacházíte se:  Úvodní strana > Klubové informace > Stanovy Dobrman klubu ČR

Klubové informace - Členství v Dobrman klubu ČR
 

Dobrman klub ČR je dobrovolná, nepolitická organizace, sdružující chovatele, majitele a příznivce plemene dobrman. 

Členem Dobrman klubu ČR / dále také jen Klubu / se může stát každý občan ČR nebo cizího státu, který svým dobrovolným vstupem do Klubu vyjadřuje souhlas s těmito stanovami a zaplatí členský příspěvek a zápisné. O přijetí za člena Klubu rozhoduje předsednictvo Klubu na základě písemné přihlášky. Přijetí nezletilého zájemce o členství je podmíněno písemným souhlasem jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce. Členství v Klubu není vázáno členstvím v některé základní organizaci Kynologického svazu nebo jiného kynologického sdružení. Dokladem o členství je platný členský průkaz Dobrman klubu ČR, tzn. členský průkaz a doklad o zaplacení členského příspěvku na příslušný rok.

další informace zde

 
           Přihláška za člena DKČR
           Evidenční list člena DKČR
 Aktualizovaný seznam členů DKČR ke dni 31.7.2017
 

Číslo účtu: 1141468349/0800 - jako VS vždy uvádějte číslo průkazky

!!! Na adresu jednatele nezasílejte hotové peníze !!!

Veškeré platby zasílejte na číslo účtu klubu.

Zápisné (jednorázové) 100,- Kč
Roční členský příspěvek - řádný člen - 500,- Kč