Nacházíte se:  Úvodní strana > Klubové informace > Dlouhodobé aktuality Dobrman klubu ČR

Klubové informace - Dlouhodobé aktuality Dobrman klubu ČR
 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE NA ÚČET KLUBU
Číslo bankovního účtu u České spořitelny, a.s.: 000000-1141468349/0800
Připomínáme, že platba členských příspěvků by měla být provedena nejpozději do 28. února každého kalendářního roku.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
ŽÁDÁME ČLENY, KTEŘÍ ZAPLATILI ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY SLOŽENKOU,
ABY SI SEBOU NA ČLENSKOU SCHŮZI VZALI POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ ČLENSKÉHO POPLATKU (ÚSTŘIŽEK SLOŽENKY)
 
  Upozornění výboru DKČR
Upozorňujeme chovatele a potenciální zájemce o koupi štěněte dobrmana, že předseda IDC a neměckého dobrman klubu Hans.Wiblishauser na posledním zasedání IDC dne 26. 8. 2011 zcela jednoznačně deklaroval plány na změnu standardu dobrmana v zemi původu - UŠI I OCAS NEKUPÍROVANÉ !!!

Změna standardu by měla být realizována někdy v průběhu přístích 2 let. Po změně standardu jedinci s kupírovanýma ušima či OCASEM !! nebudou připuštění na ZTP.

Dopad na vystavování a sportovní aktivity nelze předjímat, proto doporučujeme chovatelům kupíraci ocásku v současné době zvláště obezřetně uvážit. Výbor DKČR