Základní dokumenty
  Dobrman klubu ČR
 ■ Bonitační řád DKČR 
 ■ Dobrman - standard plemene 
 ■ Chovatelský řád DKČR 
 ■ Jednací řád 
 ■ Klubový výstavní řád 
 ■ Řád svodu dorostu