Nacházíte se:  Úvodní strana > Klubové informace > Klubové šampionáty Dobrman klubu ČR

Klubové informace - Klubové šampionáty Dobrman klubu ČR
 
Klubové šampionáty Dobrman klubu ČR
(Klubové šampionáty DKČR jsou platné od 28.2.2009)

Znak Dobrman klubu České republiky
 Seznam klubových šampionů
 Dobrman klubu ČR

Podmínky pro udělování Klubových šampionátů DKČR 
Po splnění podmínek k získání některého z uvedených titulů,
zašlete doporučeně níže uvedené doklady na adresu :
 

Jednatel:

PhDr. Štěpánka Hostovská 
Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 
mob: +420 737 707 377 
e-mail: jednatel.dkcr@seznam.cz, shostovska@gmail.com

Potřebné doklady :
■ Žádost o přidělení titulu
■ Kopie průkazu původu
■ Kopie posudků z výstav
■ Kopie certifikátu o splněné zkoušce, nebo kopii dokladu o splněné zkoušce / při žádosti o titul Klubový šampión DKČR /
■ Kopie výsledkových listin / při žádosti o titul Klubový šampión práce DKČR /


Přehled udělovaných klubových šampionátů DKČR:
KLUBOVÝ ŠAMPION MLADÝCH DKČR
Od 28.02.2009 je zadáván titul Klubový šampión mladých pro jedince, který:
■ Získal 3 x CAJC, nebo odpovídající titul na výstavách ve všech státech pořádaných pod FCI.
□ Z toho minimálně jeden na výstavě speciální, nebo klubové a jeden na výstavě mezinárodní.
□ Minimálně od 2 rozhodčích.
■ Byl v době získání všech CAJC v majetku stejného majitele a tento byl stále členem DKČR.
■ Jeden CAJC může být nahrazen CAC do věku 24 měsíců jedince.
   Tento CAC nemůže být potom použit při žádosti o udělení titulu Klubový šampión DKČR.

KLUBOVÝ ŠAMPION DKČR
Od 28.02.2009 je zadáván titul Klubový šampión pro jedince, který :
■ Získal 3 x CAC, nebo odpovídající titul na výstavách ve všech státech pořádaných pod FCI.
□ Z toho minimálně jeden na výstavě speciální, nebo klubové a jeden na výstavě mezinárodní.
□ Minimálně od 2 rozhodčích.
□ Úspešně absolvoval takovou zkoušku z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní .
■ Byl v době získání všech CAC v majetku stejného majitele a tento byl stále členem DKČR.

KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION DKČR
Od 28.02.2009 je zadáván titul Klubový veterán šampión pro jedince, který :
■ Získal 3 x V1 ve třídě veteránů na výstavách ve všech státech pořádaných pod FCI.
□ Z toho minimálně jeden na výstavě speciální, nebo klubové a jeden na výstavě mezinárodní.
□ Minimálně od 2 rozhodčích.
■ Byl v době získání všech V1 v majetku stejného majitele a tento byl stále členem DKČR.

KLUBOVÝ ŠAMPION PRÁCE DKČR
Od 28.02.2009 je zadáván titul Klubový šampión práce pro jedince, který :
■ Splnil 3 x limit zkoušky na vrcholových závodech ve všech státech pořádaných pod FCI.
□ /Výběrové závody, MR, MS/
■ Byl v době absolvování všech závodů v majetku stejného majitele a tento byl stále členem DKČR.

KOMBI KLUBOVÝ ŠAMPION DKČR
Od 28.02.2009 je zadáván titul Kombi klubový šampión DKČR pro jedince, který :
■ Má uděleny tituly Klubový šampión DKČR & Klubový šampión práce DKČR
■ Byl v době získání obou titulů v majetku stejného majitele a tento byl stále členem DKČR.