Nacházíte se:  Úvodní strana > Klubové informace > Zápisy ze schůzí a zasedání vedení  Dobrman klubu ČR

Klubové informace - Zápisy ze schůzí a zasedání vedení Dobrman klubu ČR
 
Výroční zprávy funkcionářů DKČR:

 
 

  2020  Zpráva předsedkyně o činnosti klubu pro výroční členskou schůzi dne 8.2.2020
Zpráva místopředsedkyně DKČR za rok 2019
Zpráva kontrolní komise DKČR za rok 2019
Zpráva ÚPCH o DCM
Úvaha ÚPCH o DCM
Zpráva o hospodaření v roce 2019

  2019  Zpráva předsedkyně o činnosti klubu pro výroční členskou schůzi dne 23. 3. 2019
Zpráva místopředsedy DKČR za rok 2018
Zpráva kontrolní komise DKČR za rok 2018
Zpráva ÚPCH 2018
Zpráva o hospodaření v roce 2018

  2018  Zpráva předsedkyně o činnosti klubu pro výroční členskou schůzi dne 3. 3. 2018
Zpráva místopředsedy DKČR za rok 2017
Zpráva kontrolní komise DKČR za rok 2017
Zpráva ÚPCH 2017
Zpráva o hospodaření v roce 2017

  2017  Zpráva předsedkyně o činnosti klubu pro výroční členskou schůzi dne 25. 2. 2017
Zpráva místopředsedkyně DKČR za rok 2016
Zpráva kontrolní komise DKČR za rok 2016
Zpráva o hospodaření v roce 2016
ZPRÁVA ÚPCH ZA ROK 2016
Zpráva výcvikáře DKČR za rok 2016

  2016 

ZPRÁVA JEDNATELE DKČR ZA ROK 2015

Zpráva předsedkyně o činnosti pro výroční členskou schůzi dne 27. 2. 2016

Zpráva revizní a kontrolní komise Dobrman klubu ČR
DOBRMAN KLUB ČR – ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2015
Zpráva výcvikáře DKČR za rok 2015
ZPRÁVA ÚPCH ZA ROK 2015

  2015  ZPRÁVA JEDNATELE DKČR ZA ROK 2014
Zpráva předsedkyně z výroční členské schůze DKČR konané dne 21. 2. 2015 v Šestajovicích
Zpráva předsedy RK DKČR
DOBRMAN KLUB ČR – ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014
Zhodnocení výcvikových akcí za rok 2014 a plán akcí v roce 2015
ZPRÁVA ÚPCH ZA ROK 2014

  2014  Zpráva jednatele DKČR za rok 2013
Zpráva pokladníka DKČR za rok 2013
Zpráva ÚPCH DKČR za rok 2013
Zhodnocení výcvikových akcí za rok 2013 a upozornění na výcvikové akce v roce 2014
ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE DKČR Šestajovice 8. 3. 2014
Zpráva předsedkyně z výroční členské schůze DKČR konané dne 8. 3. 2014 v Šestajovicích

  2013  2.3.2013   Zápis ze členské schůze DKČR konané dne 2.3.2013
    Zpráva předsedkyně DKČR (MUDr. Renáta Bočanová)
    Zpráva jednatelky DKČR (JUDr. Zdeňka Pokorná)
    Zpráva ústřední poradkyně chovu DKČR (Kateřina Michalová)
    Zhodnocení výcvikových akcí za rok 2012 a plán akcí v roce 2013 (Zdeněk Saska)
    Zpráva pokladní DKČR o hospodaření za rok 2012 (Michaela Králová)
    Tabulka krytí psů DKČR cizími fenami- statistika
    Tabulka vrhů - statistika

  2012  17.2.2012   ZÁPIS ZE ČLENSKÉ SCHŮZE DKČR Šestajovice 17. 3. 2012
    Zpráva předsedy DKČR z výroční výborové schůze dne 17.3.2012  (MUDr. Renata Bočanová)
    ZPRÁVA JEDNATELE DKČR ZA ROK 2011 (Kateřina Michalová)
    Zhodnocení výcvikových akcí v roce 2011 a plán akcí v roce 2012, Z. Saska
    Zpráva redakce Zpravodaje za rok 2011 (Líba Lásková)
   

Zpráva pokladníka za rok 2011 (Božena Ranglová)

    Zpráva RK DKCR za rok 2011 (Václav Sklenář)

  2011 

26.2.2011 

ZÁPIS ZE ČLENSKÉ SCHŮZE DKČR, která se konala v Šestajovicích dne 26. 2. 2011
    Zpráva předsedy DKČR z členské schůze 26.2.2011 MUDr. Renata Bočanová
    Zpráva jednatele DKČR za rok 2010 (Kateřina Michalová)
   

Zpráva hlavního poradce chovu za rok 2010 _MVDr. Marie Brožová)

    Zpráva redakce Zpravodaje za rok 2010 (Líba Lásková)
    Výroční zpráva pokladníka za rok 2010 (Božena Ranglová)
    Zhodnocení výcvikových akcí za rok 2010 (Zdeněk Saska)
    Zpráva revizní komise DKČR za rok 2010 (Václav Sklenář)

  2010 

27.2.2010  

Zápis z členské schůze DKČR konané dne 27.2.2010 v Šestajovicích
    Zpráva předsedy DKČR z členské schůze 27.2.2010    (MUDr. Renata Bočanová)
    ZHODNOCENÍ VÝCVIKOVÝCH AKCÍ ZA ROK 2009    (Zdeněk Saska)
    Zpráva pokladníka za rok 2009   (Božena Ranglová)

  2009 

28.5.5009  

Zápis z členské schůze DKČR konané dne 28.2.2009
    Zpráva předsedy DKČR z členské schůze 28.2.2009    Miroslav Jásek
    ZPRÁVA JEDNATELE ZA ROK 2008  Iva Haiderová
    Zhodnocení výcvikových akcí za rok 2008 a plán akcí v roce 2009  Zdeněk Saska
    ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KLUBU V ROCE 2008 MUDr. Renata Bočanová
    Zpráva hlavního poradce chovu za rok 2008 MVDr. Marie Brožová
    Návrhy na úpravu Klubových normativů DKČR - 2009 Vlaďka Gschwindl
    Přehled krytí DKČR za rok 2008
    Přehled krytí MSDK za rok 2008

  2008 

23.2.2008  

Zápis z členské schůze konané dne 23.02. 2008 v Klánovicích
    Zpráva mandátové a návrhové komise ze dne 23.02. 2008

  2007 

27.1.2007  

Zpráva předsedkyně DKČR – členská schůze 27.1.2007 Jaroslava Sýkorová
    Zpráva jednatele DKČR k členské schůzi DKČR 27.1.2007 v Praze  Hubka
    Zpráva pokladníka DKČR za rok 2006  M. Mareš
    Zpráva mandátové a návrhové komise z členské schůze DKČR 2007  Iva Haiderová