Prohlášení P DKČR k aktivitě JUDr. Tomáše Matouška

  • Autor příspěvku

  Vážení členové DKČR, některým z Vás byl doručen „Zpravodaj“, kterým Vás JUDr. Matoušek, Ph.D. zve na „členskou schůzi“ dne 4.9.2021 od 10:00 hod. v HOSTINCI U TICHNŮ. Upozorňujeme, že se nejedná…